Pracovné plošiny sú moderným konštrukčným riešením pri  rôznych výškových prácach.

Zaručujú nielen bezpečnosť pri práci, ale i zvyšovanie rýchlosti a efektivity práce. Pomocou vysokozdvižných plošín dokážete jednoducho realizovať množstvo náročných výškových prác.

Pozrite si technické parametre, ktorými disponujú naše montážne plošiny, alebo si prečítajte, na aké rôzne účely Vám môžu poslúžiť. Skutočne rôznorodé a efektívne využitie.

Pracovné plošiny v praxi

Ďalšie možnosti využitia

Montážne práce:

·         lepenie reklám, montáž reklamných konštrukcií a veľkoplošných reklám na bilbordoch
·         montáž ,opravy bleskozvodov, dopravného značenia
·         montáž kovových konštrukcií klampiarskych prvkov, snehových zábran, strešných žľabov,                   odtokových zvodov
·         montáž – demontáž / servis reklamných totemov a vlajok
·         montáž – demontáž vzduchotechniky, potrubí vo výškach
·         opravy, výmeny balkónových zábradlí, okien, parapetov, žalúzií
·         montáže – demontáže klimatizácií, kamerových systémov
·         montáž – opravy – údržba obkladových systémov

Elektroinštalačné práce:

·         údržba a opravy verejného osvetlenia
·         elektroinštalačné práce
·         realizácia vianočnej a slávnostnej výzdoby

Natieračské práce:

·         nátery rôznych výškových konštrukcií, potrubí, stožiarov, mostov, striech, klampiarskych                   prvkov
·         nátery fasád budov, hál a iných objektov
·         striekanie, obnova loga spoločností na fasáde

Stavebné práce:

·         zateplenie časti budov vo výškach, škárovanie panelov
·         oprava opadanej a porušenej omietky, zateplenia a plechových plášťov na fasáde
·         zasklievanie okien vo výškach, tmelenie okien a ich zateplenie
·         zámočnícke, zváračské, kúrenárske práce vo výškach
·         manipulácia vo výškach pri rôznych stavebných prácach

Čistenie a iné práce:

·         umývanie okien, presklených a ostatných fasád
·         čistenie odkvapových žľabov
·         odstraňovanie nebezpečných námraz, ľadu a snehu zo striech
·         čistenie historických a komerčných budov od vtáčieho trusu
·         vykládka materiálu na strechy (vrecia, tvárnice, iný materiál …)
·         orez, starostlivosť o stromy a vysoké zelene

Rôzne iné práce podľa požiadaviek zákazníka.

Napíšte nám ak ste nenašli čo potrebujete, ak potrebujete poradiť alebo máte otázky:

[bws_google_captcha]