Vysokozdvižné plošiny BB

Nedávno sme prenajali plošinu do Banskej Bystrice. Išiel s nami aj náš elektrikár. Čo sa ukázal oko dobrý nápad. Na mieste sa nám podarilo odstrániť celý problém s verejným osvetlením.