Oprava nn vedenia a zakladanie roštepiek proti dotknutiu.